Over Ons

Network Star Suriname (NSS) is een mediabedrijf dat als basis heeft de universeel aanvaarde Rechten van de Mens, waaronder het recht op vrije meningsuiting. NSS richt zich voornamelijk op de educatieve en informatieve functie van de media. Het publiek zal voorzien worden van betrouwbare informatie op elk gebied. Het bedrijf ontwikkelt programma’s met een sterk vormend en inspirerend karakter, gericht op verruiming van kennis en vergroting van de algemene ontwikkeling in de ruimste zin des woords.

Naast kwalitatieve programma’s maken mediabewustzijnstrainingen een belangrijk deel uit van het bedrijf. Behalve mensen die in de media werkzaam zijn, dienen ook personen die regelmatig optreden in de media getraind te worden om een betere kwaliteit te kunnen bereiken.

De oprichters van NSS - Nita Ramcharan (journalist met ruim twintig jaar ervaring op verschillende gebieden van de media en docent Journalistiek aan de Academie voor Hoger Kunst en Cultuur Onderwijs) en Humphrey Schurman (succesvol advocaat bij het Hof van Justitie sinds augustus 1988) - staan garant voor de kwaliteit, de ethische en juridische principes waarop de media gestoeld dienen te zijn.

nita.jpg
Nita Ramcharan
Directeur
schurman.jpg
Humphrey Schurman
President-Commissaris