Humphrey R. Schurman

schurman_1.jpg In 1978 voltooide Humphrey Schurman zijn rechtenstudie aan de juridische faculteit van de Universiteit van Suriname. In 1988 richtte hij het Advocatenkantoor Schurman op, dat intussen is omgedoopt in Schurman Advocaten. Hij is ongetwijfeld de motor van Schurman Advocaten en is steeds bezig de zich ontwikkelende technologie toe te passen in de onderneming. Humphrey Schurman ondersteunt en adviseert diverse Surinaamse en buitenlandse bedrijven op juridisch, organisatorisch en maatschappelijk gebied.

In 2005 richtte hij Stichting Belangenbehartiging Intellectuele Eigendommen in Suriname op. Via deze stichting worden personen en instanties juridisch ondersteund bij de bescherming van hun intellectuele eigendommen. Behalve advocaat is Humphrey Schurman bijzonder actief in het sociaal maatschappelijk leven. De Boyscouts, waarvan hij hoofdcommissaris is, is één van zijn passies. Vooral kansarme jeugdigen moeten een steun in de rug krijgen. De Boyscouts is een organisatie die zich bij uitstek leent voor de vorming van jongeren en daaraan levert Humphrey Schurman graag zijn bijdrage.

Sport is één van zijn grote hobby’s; daarom is hij ook te vinden in het bestuur van het Surinaams Olympisch Comité. Hij is ook secretaris van de niet-gouvernementele organisatie Art of Living. Als advocaat heeft Humphrey Schurman bijzondere belangstelling voor media en recht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij samen met Nita Ramcharan overgaat tot oprichting van het mediabedrijf Network Star Suriname NV. Humphrey Schurman is president-commissaris van Network Star Suriname NV i.o.