Doel
doel.jpg
  • Het exploiteren van omroepbedrijven in de meest uitgebreide zin des woords voor zover wettelijk toegestaan.
  • Het bevorderen van effectieve communicatie via de media, hetgeen zal bijdragen aan een duurzame ontwikkeling.
  • Het verrichten van onderzoekingen en opiniepeilingen.
  • Het uitgeven van publicaties.
  • Het organiseren en verzorgen van workshops, seminars, lezingen en trainingen.
  • Het vergaren, bewerken en verspreiden van ideeën, gedachten en gevoelens, voor zover wettelijk toegestaan, zowel in woord, geschrift als in beeld.
  • Het maken van documentaires en andere communicatieproducties.
  • Het uitvoeren van activiteiten zowel nationaal als internationaal in de ruimste zin des woords, voor zover wettelijk toegestaan.
  • Het verrichten van al datgene wat in de meest uitgebreide zin tot het één en ander behoort, daaronder begrepen het deelnemen aan en het voeren van de directie over andere ondernemingen met gelijke of soortgelijke doelstellingen, voor zover wettelijk toegestaan.
  • Het deelnemen aan, het samenwerken met of het drijven van iedere zaak of onderneming, waartoe een vennootschap met een soortgelijk doel bevoegd is, alsmede het voeren van het bestuur over andere ondernemingen van welke aard ook, voor zover wettelijk toegestaan.