Missie

Network Star Suriname is gebaseerd op de grondbeginselen van democratie en rechtsstaat. Voor een goede beeldvorming over eigen land, de regio en de wereld dient het publiek goed geïnformeerd te zijn, waarbij journalistieke ethiek, kwaliteit en onafhankelijkheid essentiële vereisten zijn.

Op basis van informatie vanuit verschillende invalshoeken gepresenteerd, worden mensen in staat gesteld zelf na te denken en een mening te vormen. Network Star Suriname is een breed georiënteerd modern mediabedrijf en biedt een scala van producten aan, waarbij de samenleving actief kan participeren in cultuur en maatschappij.