Videoproducties - POP's een gevaar voor mens en milieu

Persistent Organic Pollutants, POP’s, zijn stoffen die niet van nature in het milieu voorkomen. Het zijn verontreinigers.
Samen met 150 andere landen tekende Suriname de Stockholm Conventie, waarin 12 van de meest gevaarlijke POP’s zijn vastgesteld. Het doel van dit verdrag is om milieuverontreiniging door POP’s te voorkomen of te beperken.
Om de samenleving bewust te maken van het gevaar van deze stoffen is door het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM), een interdepartementale werkgroep, de Nationale Coördinatie Commissie voor Chemicaliënbeheer, ingesteld om het werk te coördineren.
In opdracht van het ministerie van ATM, heeft Network Star Suriname, de bewustwordingsfilm “POP’s, een Gevaar voor Mens en Milieu” gemaakt over de gevaren van POP’s voor mens en milieu.
POP’s zijn gemaakt door de mens en worden moeilijk afgebroken in de natuur. Zij kunnen zich ophopen in het vetweefsel van dieren en zich zo verder verspreiden in voedsel van dierlijke afkomst en uiteindelijk terechtkomen in het vetweefsel van de mens. Deze blootstelling kan het immuunsysteem, de stofwisseling, het zenuwstelsel, de voortplanting en de hormoonhuishouding van mensen en dieren aantasten. Ook kunnen ze leiden tot aangeboren afwijkingen, gedragsstoornissen en kanker.
In de film komen ook organische bestrijdingsmiddelen aan de orde, die het best gebruikt kunnen worden om planten te beschermen tegen ongedierten. En wordt het belang van kompost belicht om de bodem te herstellen.
We moeten ervoor zorgen dat POP’s zo min mogelijk in het milieu terechtkomen en dat kan door:
- geen hout te gebruiken voor het roken van voedsel dat bewerkt is door verf of andere chemicalien
- geen afval te verbranden, zoals plastic, omdat gevaarlijke stoffen in het milieu terecht kunnen komen en de temperatuur van verbranding in open lucht is niet hoog genoeg om deze onschadelijk te maken
- niet onnodig grote hoeveelheden pesticiden op te slaan
- geen vervallen of verboden pesticiden te gebruiken.


Meer videos...